Ταξίδι στη Μυθολογία (english text follows)

Τα παιδιά της Γ’ δημοτικού στο πλαίσιο του μαθήματος της Μυθολογίας, είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το θεματικό πάρκο «Ο Ηρακλής και οι 12 άθλοι του» στο Nicosia mall. Με την ξενάγηση που είχαν τα παιδιά, απόλαυσαν κάθε σκηνή που είχε στο πάρκο, είχαν διάδραση με παιχνίδια σχετικά με τους άθλους του Ηρακλή και το απόλαυσαν!

A TRIP TO MYTHOLOGY

Y3 children visited the Mall of Nicosia to explore the Heracles and the 12 Ables based on our Mythology content in Y3. They had the opportunity to explore the theme park, interacting with games about the Heracles and the 12 Ables, which they thoroughly enjoyed!