Banner 4
Home » Greek Curriculum JS » Greek Curriculum JS – Key Stage 2 » Greek Curriculum-KS2-Curriculum
Greek Curriculum-KS2-Curriculum

To Πρόγραμμα Σπουδών του Junior School ακολουθεί τα Αναλυτικά Προγράμματα και χρησιμοποιεί τα βιβλία που υπαγορεύει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Διαφοροποιήσεις εφαρμόζονται εκεί όπου πρέπει να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των μαθητών των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η ελληνική (intermediate και G.F.L. classes).

Το μάθημα των ελληνικών στο KS2 διδάσκεται καθημερινά σε όλες τις τάξεις του KS2.

Πιο συγκεκριμένα αναλογούν στο:

Υ3

5 διδακτικές περίοδοι (των 40 λεπτών) για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και 1 διδακτική περίοδος (των 40 λεπτών) για τη διδασκαλία της Μυθολογίας

Υ4

6 διδακτικές περίοδοι (των 40 λεπτών) για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και 1διδακτική περίοδος (των 40 λεπτών) για τη διδασκαλία της Ιστορίας της Αρχαίας Ελλάδας

Υ5

6 διδακτικές περίοδοι (των 40 λεπτών) για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και 1διδακτική περίοδος (των 40 λεπτών) για τη διδασκαλία της Ιστορίας της Κύπρου

Υ6

6 διδακτικές περίοδοι (των 40 λεπτών) για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και 1διδακτική περίοδος (των 40 λεπτών) για τη διδασκαλία της Βυζαντινής Ιστορίας

Στόχοι μαθημάτων:

Διδακτικοί στόχοι για το μάθημα της ελληνικής γλώσσας

Βασικός σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της ελληνικής γλώσσας είναι:

  • η συνειδητοποίηση και εξοικείωση των μαθητών με το γλωσσικό σύστημα και τη δομή του και
  • η χρήση του γλωσσικού συστήματος με απώτερο στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία (γραπτή και προφορική)

Ορθογραφία – Λεξιλόγιο

Το Τμήμα των Ελληνικών στοχεύει στη σταδιακή οικοδόμηση της ορθογραφικής γνώσης. Μέσα από ασκήσεις γραμματικής δίνεται έμφαση σε περιπτώσεις κοινών λαθών και καταργείται η καθημερινή υπαγόρευση ορθογραφίας χωρίς ωστόσο αυτή να αποκλείεται για σκοπούς αξιολόγησης.

Ειδικότερα, προς αυτή την κατεύθυνση και με απώτερο στόχο την αποφυγή της «μηχανιστικής» εκμάθησης της ορθογραφίας στο σπίτι, η οποία συχνά καταλήγει να αποτελεί, για την πλειοψηφία των μαθητών, αγγαρεία, τα παιδιά εβδομαδιαία εμπλέκονται με ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες που εστιάζουν στη σωστή ορθογράφηση. Έτσι λοιπόν τα παιδιά, θα βρίσκονται πολύ συχνά στη θέση να συμπληρώνουν λέξεις και κείμενα, να λύνουν σταυρόλεξα και ακροστιχίδες, να συμπληρώνουν κρυπτόλεξα, να εξηγούν την ορθογραφία λέξεων, να αντιγράφουν κείμενα, να διορθώνουν κείμενα αλλά ακόμα και το ίδιο τους το γραπτό, να δημιουργούν οικογένειες λέξεων και να γράφουν άγνωστη ορθογραφία.

Ανάγνωση

Η επισταμένη εξάσκηση των μαθητών στην ανάγνωση σε καθημερινή βάση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη προετοιμασία τους και για την απόκτηση της ευχέρειας του προφορικού λόγου.

Γραμματική

Μεγάλη ποικιλία γραμματικών και συντακτικών φαινομένων εξετάζονται συστηματικά με τρόπο ελκυστικό και ευχάριστο και με σκοπό την εκ των βαθέων κατάκτηση των μυστικών και της ομορφιάς της ελληνικής γλώσσας. Παρατηρώντας και αναλύοντας στα συστατικά τους τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, τα παιδιά θα κατανοήσουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουν την ευκαιρία να σταθεροποιήσουν τις γνώσεις τους και να αξιοποιήσουν τόσο τη γλωσσική τους ανάπτυξη όσο και την εν γένει πνευματική τους ολοκλήρωση.

Έκθεση – Σκέφτομαι και Γράφω

Καθημερινά μέσω ασκήσεων παραγωγής γραπτού λόγου, οι μαθητές εξασκούνται με τον τόσο σημαντικό αυτό τομέα της γραπτής απεικόνισης του εσωτερικού τους κόσμου.

Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο γραπτός λόγος σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλεται. Προκύπτει από τις δραστηριότητες της τάξης ώστε ο μαθητής να γράφει για κάποιο σκοπό.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι με σκοπό τη βελτίωση της συγγραφής των παιδιών και τη δυνατότητα σύνθεσης επιτυχημένων και ξεχωριστών σε επίπεδο πρωτοτυπίας και σωστής παρουσίασης γραπτών, κάθε μαθητής ενισχύεται με επιμέρους εγχειρίδια που αποσκοπούν στο να αντιληφθούν ότι όλα είναι θέμα τέχνης που διδάσκεται και όχι έμφυτου ταλέντου, προνόμιο των λίγων.


Διδακτικοί στόχοι για το μάθημα της Μυθολογίας (Υ3)

Στόχος του μαθήματος είναι τα παιδιά της Τρίτης Δημοτικού (Υ3) να ταξιδέψουν χιλιάδες χρόνια πριν, τότε που οι αρχαίοι Έλληνες έπλαθαν με τη φαντασία τους χιλιάδες μύθους τους οποίους μεταλαμπάδευαν από γενιά σε γενιά με όραμα να συνειδητοποιήσουν ότι μέσα σε αυτούς κρύβονται μεγάλες αλήθειες. Σταδιακά από το χώρο της Μυθολογίας οι μαθητές θα περάσουν στο χώρο της Ιστορίας.

Για τα παιδιά των οποίων η ελληνική δεν είναι η μητρική γλώσσα και όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, το μάθημα και οι πηγές που χρησιμοποιούνται (βιβλία, εκπαιδευτικό συμπληρωματικό υλικό) είναι στην αγγλική γλώσσα καθώς πρωταρχικός στόχος μας σε αυτό το μάθημα δεν η είναι μελέτη της γλώσσας αλλά οι μύθοι της αρχαιότητας.


Διδακτικοί στόχοι για το μάθημα της Ιστορίας (Υ4, Υ5, Υ6)

Όσον αφορά στο μάθημα της Ιστορίας, μέσα από ένα γοητευτικό ταξίδι στο χρόνο, στόχος είναι τα παιδιά να διαμορφώσουν εθνική συνείδηση ως μέλη του ελληνικού έθνους και να γνωρίσουν τον ιστορικό βίο και την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και της Κύπρου. Οι μαθητές μας θα μάθουν για τη ζωή, τα έργα και τον πολιτισμό των ανθρώπων αλλά και όλα τα δυσάρεστα και ευχάριστα που συνέβησαν στο παρελθόν και έκαναν διαφορετικά καλύτερη ή χειρότερη τη ζωή των ανθρώπων σήμερα. Φιλοδοξία μας είναι η επαφή των παιδιών με την ιστορία των προγόνων τους, η καλλιέργεια του αισθήματος περηφάνιας για την καταγωγή τους αλλά και η διαμόρφωση αυτόνομης, εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας.

Για τα παιδιά των οποίων η ελληνική δεν είναι η μητρική γλώσσα και όταν επιβάλλεται, το μάθημα και οι πηγές που χρησιμοποιούνται (βιβλία, εκπαιδευτικό συμπληρωματικό υλικό) είναι στην αγγλική γλώσσα καθώς στόχος μας σε αυτό το μάθημα δεν είναι μελέτη της γλώσσας αλλά οι ιστορικοί περίοδοι και η εξέλιξη του ελληνικού λαού στο πέρασμα των αιώνων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών μας ενισχύει η χρήση της πλούσιας σε ποικιλία βιβλίων Δανειστικής Βιβλιοθήκης του Τμήματος των Ελληνικών, οι συχνές αξιολογήσεις των μαθητών, τα ποικίλα Projects, η εμπλοκή όλων των μαθητών με επισκέψεις μουσειακών χώρων, πολιτιστικών κέντρων, θεάτρων και πάρκων με σκοπό την εμπειρική και δημιουργική εμπέδωση αντικειμένων διδασκαλίας, τη γνωριμία και επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό και τη φύση και σαφώς τη χαρά, την ανεμελιά, την εκτίμηση και τον προβληματισμό σε θέματα ευρύτερου κοινωνικού περιεχομένου.

It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it
Aristotle