Banner 1
Home » Greek Curriculum
Greek Curriculum

16h

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

  1. ΕΠΙΠΕΔΑ

Πολιτική του Σχολείου και του Τμήματος Ελληνικών είναι η κατανομή των μαθητών σε τρία διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με το πόσο καλά κατέχουν ήδη την ελληνική γλώσσα. Η κατανομή γίνεται με εξετάσεις ή μετά από εισήγηση των δασκάλων Ελληνικών του Junior School. Επιπλέον, όλοι οι νέοι μαθητές αξιολογούνται την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων μέσα από διαφόρων τύπων αξιολογήσεις. Όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτως επιπέδου, διδάσκονται την Ελληνική σε 9 μαθήματα σε περίοδο 2 εβδομάδων.

  1. Στο πρώτο επίπεδο με την ονομασία Main Greek εντάσσονται οι Κύπριοι μαθητές, των οποίων η πρώτη, η μητρική γλώσσα είναι η ελληνική. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται 9 φορές σε δύο εβδομάδες.
  2. Το δεύτερο επίπεδο φέρει την ονομασία Intermediate Greek, περιλαμβάνει εννέα διδακτικές περιόδους (σε ωρολόγιο πρόγραμμα δύο εβδομάδων) και σε αυτό εντάσσονται τα παιδιά που έχουν ήδη ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της ελληνικής και χρησιμοποιούν ίσως τη γλώσσα σε κάποιες από τις εκφάνσεις της ζωής τους, όπως με τον έναν από τους δύο γονείς τους.
  3. Το τρίτο επίπεδο φέρει την ονομασία Greek as a Foreign Language (G.F.L.). Στα πλαίσια του G.F.L. πραγματοποιούνται εννέα μαθήματα σε δύο εβδομάδες και σε αυτό το επίπεδο εντάσσονται τα παιδιά που έχουν μελετήσει ήδη ή πρόκειται να μελετήσουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα.
  1. ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ YEARS 7 – 9

(Α) Main Greek

Στην περίπτωση του επιπέδου Main Greek, οι καθηγητές των Ελληνικών ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά διδάσκονται ακριβώς ό,τι και οι συνομήλικοί τους στα δημόσια σχολεία. Χρησιμοποιούνται τα εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας, των Κειμένων, της Ιστορίας και της Αρχαιογνωσίας, τα οποία αποστέλλονται από το Υπουργείο, ενώ επιπρόσθετα, οι μαθητές καλούνται να αγοράσουν τα λογοτεχνικά βιβλία που προτείνει το Υπουργείο για κάθε τάξη. Σημειώνεται ότι μόνο το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών δε διδάσκεται λόγω έλλειψης διδακτικού χρόνου.

(B) Intermediate Greek

Στην περίπτωση του Intermediate Greek η ύλη διαφοροποιείται. Χρησιμοποιούνται τα βιβλία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας «Κλικ στα Ελληνικά» (επίπεδα: Β1&Β2 – Ανεξάρτητος Χρήστης) και οι εκδόσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης «Νέα Ελληνικά για το GCSE 1&2», που καλύπτουν ένα εύρος θεματικών κύκλων και γραμματικοσυνακτικών φαινομένων, ενώ επιπλέον καλλιεργούν δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Το μάθημα της Αρχαιογνωσίας διδάσκεται από άλλα, κάπως απλουστευμένα και συντετμημένα βιβλία, ενώ οι βασικότεροι σταθμοί της ελληνικής και κυπριακής ιστορίας διδάσκονται μέσα από άλλες πηγές και ερευνητικές εργασίες (projects).

(Γ) Greek as a Foreign Language (G.F.L.)

Στην περίπτωση του G.F.L., χρησιμοποιείται η σειρά «Ελληνικά Α’» (επίπεδα: Α1&Α2, που καλύπτει ένα εύρος θεματικών κύκλων και γραμματικοσυνακτικών φαινομένων, ενώ επιπλέον καλλιεργεί δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Επιπλέον γίνεται επιλογή κειμένων από πλειάδα πηγών προς βελτίωση των δεξιοτήτων και εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών.

  1. ΛΥΚΕΙΟ/ YEARS 10 – 13

Αφήνοντας το γυμνασιακό κύκλο και μπαίνοντας στο λυκειακό, τα πράγματα αλλάζουν αρκετά. Συνεχίζουν να υπάρχουν τα τρία επίπεδα, αλλά η διδακτέα ύλη δεν έχει πλέον τόσο άμεση σχέση με τα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Από το Year 10 μέχρι και το Year 13, οι μαθητές διδάσκονται την ύλη που προνοείται για να παρακαθίσουν σε εξετάσεις που οργανώνονται από το Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα από την εξεταστική επιτροπή της  Edexcel. Εντούτοις, η διδακτέα ύλη δεν περιορίζεται στις απαιτήσεις της Edexcel. Οι μαθητές μελετούν και άλλα αντικείμενα με στόχο τη γενικότερη βελτίωση της γλωσσικής τους έκφρασης.

Μέσα σε χρονική περίοδο 2 ετών, οι μαθητές του Year 10 και του Year 11, που ανήκουν στο επίπεδο Main Greek προετοιμάζονται για την εξέταση Modern Greek IGCSΕ. Οι μαθητές επιπέδου Intermediate προετοιμάζονται για την εξέταση GCSE, ενώ οι GFL μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν τη μελέτη της Ελληνικής και να προετοιμαστούν για την εξέταση GCSE.

Οι μαθητές του Year 12 και του  Year 13 μπορούν να προετοιμαστούν για την εξέταση GCE A’ Level της Edexcel.

Τέλος, το Σχολείο και το Τμήμα Ελληνικών προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές του Year 12 να προετοιμαστούν – αν το επιθυμούν – και για την εξέταση του Υπουργείου Παιδείας για την «Πιστοποίηση πολύ καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας». Πρόκειται για πιστοποιητικό που συμβουλεύουμε τους μαθητές μας να αποκτήσουν, για να το χρησιμοποιήσουν στο μέλλον ως απόφοιτοι ιδιωτικού σχολείου που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν στην κυπριακή κυβέρνηση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Οι διδάσκοντες οφείλουν να εξετάζουν την επίδοση των μαθητών με τουλάχιστον ένα επαναληπτικό διαγώνισμα ανά τρίμηνο για κάθε διδακτικό αντικείμενο. Επίσης, έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν όσες ολιγόλεπτες αξιολογήσεις κρίνουν απαραίτητες και βοηθητικές για το εκπαιδευτικό τους έργο. Αυτές μπορούν να είναι ακόμα και απροειδοποίητες στην ύλη του προηγούμενου μαθήματος.

Ο μαθητής του Key Stage 3 (Years 7 – 9) βαθμολογείται στο τέλος κάθε τριμήνου με άριστα το 100%, αφού συνυπολογιστούν οι επιδόσεις στα διαγωνίσματα για κάθε διδακτικό αντικείμενο, η προφορική του εικόνα  και συμμετοχή στην τάξη, αλλά και η γενική εικόνα των τετραδίων του (παράδοση κατ’ οίκων εργασιών εντός της προθεσμίας, ποιότητα εργασιών κ.ά.). Οι μαθητές των Key Stages 4 και 5 (Years 10 – 13) βαθμολογούνται με βάση την κλίμακα Α – Ε.

Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, οι μαθητές των τάξεων Years 7 – 10 παρακάθονται σε εσωτερικές εξετάσεις σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα. Η εξεταστέα ύλη ορίζεται από τους διδάσκοντες καθηγητές και τα εξεταστικά δοκίμια καταρτίζονται από τους ίδιους. Οι υπόλοιποι μαθητές (Years 11 – 13) παρακάθονται σε εξωτερικές εξετάσεις (Edexcel).

 

It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it
Aristotle